Useamman työnantajan oppisopimus ratkaisee ongelman

Linja-auton kuljettajan ammattipätevyyteen vaaditaan monipuolista osaamista, jos yrityksessä ei ole jokaiseen osa-alueiseen liittyviä tehtäviä voi opiskelija siirtyä opiskelemaan eri tehtäviä toiseen yritykseen.

Tällainen kumppanityöantajien muodostama verkosto mahdollistaa oppisopimuksen solmimisen, kun eri yritykset tarjoavat erilaisia työtehtäviä. Silloin opiskelija suorittaa koko tutkinnon, koska oppisopimuksen edellytykset täyttyvät yritysverkostossa.

Olli opiskelee ammattikuljettajaksi

Olli Nylund on työskennellyt kuljettajana Levesa Oy:llä jo kolme vuotta, mutta nyt hän haluaa oppia lisää. Levesa Oy on taksi- ja tilausajopalveluja tarjoava yritys ja heillä ei ole ”iso autoja” eli linjaliikennettä. Nyt Olli jatkaa kuljettajana työtään ja opiskelee logistiikka-alan perustutkintoa oppisopimuksella Levesalla. Ammattikuljettajana hänen pitää hallita linjaliikenteen tavara- ja henkilökuljetuksien tehtävät, mutta näitä Olli ei voi opiskella Levesalla.

Olli siirtyy työskentelemään ja opiskelemaan linjaliikenteen tehtävät Ventoniemi Oy:lle. Ventoniemellä Olli työskentelee ja opiskelee mm.  linja- ja tilausajoliikenteen henkilökuljetuspalveluja sekä linjaliikenteeseen liittyvää rahdin kuljetusta. Olli suorittaa kolme tutkinnon osaa Ventoniemellä ja loput kolme tutkinnon osaa hän opiskelee nykyisessä työpaikassaan Levesalla.  Tämä yhteistyökumppani löytyi helposti, kun hänen nykyinen esimies on toiminut kuljettajana ja oppisopimusopiskelijana Ventoniemellä