Työpaikkakouluttaja on oppisopimusopiskelijan tuki ja turva

Oppisopimus

Työpaikkakouluttaja on keskeisessä roolissa oppisopimusopiskelijan tukena koko hänen opintojen ajan. Sen lisäksi, että työpaikkakouluttaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista, hän toimii verkoston keskipisteenä opiskelijan, työpaikan, oppilaitoksen ja koulutuksen järjestävän oppisopimustoimiston välillä. Työpaikkakouluttajaan kohdistuu myös paljon odotuksia.

On upeaa nähdä kättensä jälki ammattilaiseksi kasvussa

Moni työpaikkakouluttaja kokee tehtävänsä arvokkaana, ja toimii innokkaasti ja motivoituneena oppisopimusopiskelijan kouluttajana tavoitteenaan edesauttaa onnistunutta oppimiskokemusta. Monesta on hienoa nähdä ”kättensä jälki” opiskelijan ammattilaiseksi kasvussa. Työpaikkakouluttajan rooli nähdään mielenkiintoisena myös siksi, että hän itsekin kehittyy ammatillisesti ja saa uusia verkostoja. Työpaikka taas hyötyy esimerkiksi uusien näkemysten ja kehitysideoiden myötä.

Kiire tulee siitä, kun ohjauksella ja raportoinnilla ei ole yhteyttä työpaikan toimintoihin

Moni työpaikkakouluttaja kaipaa kuitenkin näkyvyyttä tekemälleen ohjaustyölle, apua oman roolinsa tunnistamiseen sekä tukea ja kannustusta työnantajaltaan ja työyhteisöltään. Lisäksi moni kaipaa selkeitä ohjeita koulutuksen käynnistämiseen työpaikalla. Myös ohjauksen ja oppisopimuskoulutukseen liittyvän raportoinnin todellinen yhteys työpaikan toimintaan pohdituttaa välillä.

Miten me Keudassa voimme tukea oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista?

Hyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja kouluttaminen tukevat oppisopimusopiskelijan maaliin pääsyä ja ammatin hankkimista. Myös meillä koulutuksen ja opetuksen järjestäjillä on tärkeä rooli siinä yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa. Me voimme osaltamme varmistaa, että koulutuskokonaisuus ja teorian merkitys ymmärretään oppisopimuskoulutuksen aloitusvaiheessa, sillä tutkinto raamittaa työssä oppimista ja kokonaisuuden ymmärrys lisää sitoutumista opiskeluun. Me voimme edistää tiedon siirtoa ja yhteisen ymmärryksen luomista aktiivisella yhteydenpidolla oppisopimuskoulutuksen eri osapuolten välillä. Me voimme myös auttaa hyvän työssä oppimisen suunnitelman laadinnassa, koska sen avulla tuetaan koulutuksen alkuvaihetta.

Tehdään se yhdessä!

Anne Öhman

Maarit Tiala

, , ,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>