sitouttaminen

Työpaikkakouluttaja on oppisopimusopiskelijan tuki ja turva

Oppisopimus

Työpaikkakouluttaja on keskeisessä roolissa oppisopimusopiskelijan tukena koko hänen opintojen ajan. Sen lisäksi, että työpaikkakouluttaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista, hän toimii verkoston keskipisteenä opiskelijan, työpaikan, oppilaitoksen ja koulutuksen järjestävän oppisopimustoimiston välillä. Työpaikkakouluttajaan kohdistuu myös paljon odotuksia. On upeaa nähdä kättensä jälki ammattilaiseksi kasvussa Moni työpaikkakouluttaja kokee tehtävänsä arvokkaana, ja toimii innokkaasti ja motivoituneena… Jatka lukemista