metropolialue

Keudan opso-opo esittäytyy

Oppisopimus

Keudan oppisopimuskeskuksessa käynnistettiin v. 2013 Oppisopimus nuorten koulutusmuotona- nuorisotakuuhanke. Hankkeen tavoitteina ovat tiedoston kokoaminen potentiaalisista nuorten työllistäjistä, tiedottaminen työnantajille nuorisotakuun mahdollisuuksista sekä potentiaalisten opiskelijoiden löytäminen ja työelämäyhteyksien vahvistaminen. Samanaikaisesti on kehitetty hakevan ja tukevan oppisopimuksen työmallia, jonka kohderyhmänä on nuorten aikuisten oppimisohjelman (NAO) piiriin kuuluvat nuoret. Tämän kehitystyön tuloksena oppisopimuskeskukseen lokakuussa 2013 oppisopimusopinto-ohjaaja (opso-opo). Hänen… Jatka lukemista

Kuntarakenneuudistus ja Keuda

Kulisseissa

Paras ratkaisu ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi Keski-Uudellamaalla on jatkossakin kuntien yhteistyö, jota voidaan tehdä kuntayhtymän tai osakeyhtiön muodossa. Kunnanjohtajien esittämä Keski-Uudenmaan kuntakaan ei ole huono ratkaisu. Metropolialueen esiselvitykseen liittyvä ammatillisen koulutuksen yhdistäminen metropolihallintoon tuottaisi valtavan koulutuksen järjestäjän, jolla olisi hallussaan kolmannes koko maan ammatillisesta koulutuksesta. Keski-Uudenmaan kunnanjohtajien tekemä esitys suuren Keski-Uudenmaan kunnan selvityksestä on pitkään aikaan… Jatka lukemista