lukiohjelma

Erityisopetuksen menetelmiä Tradiumissa

Ammattiin opiskelu, Opetus

Tradiumissa jokainen opintonsa aloittava opiskelija testataan opintojensa alussa. Heille tehdään äidinkielen, englannin ja matematiikan lähtötasotestit. Testit ovat tietokonepohjaisia ohjelmia. Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita vastaamaan, sillä heille korostetaan testin tärkeyttä. Erityisopettaja tapaa kaikki ne opiskelijat, joiden äidinkielen testituloksessa on yli 80% vääriä vastauksia. Kaikille testissä heikosti menestyneille opiskelijoille hankitaan tietokonepohjainen lukiohjelma. Se voidaan asentaa joko koulun tai… Jatka lukemista