erityisopetus

Erityisopetuksen menetelmiä Tradiumissa

Ammattiin opiskelu, Opetus

Tradiumissa jokainen opintonsa aloittava opiskelija testataan opintojensa alussa. Heille tehdään äidinkielen, englannin ja matematiikan lähtötasotestit. Testit ovat tietokonepohjaisia ohjelmia. Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita vastaamaan, sillä heille korostetaan testin tärkeyttä. Erityisopettaja tapaa kaikki ne opiskelijat, joiden äidinkielen testituloksessa on yli 80% vääriä vastauksia. Kaikille testissä heikosti menestyneille opiskelijoille hankitaan tietokonepohjainen lukiohjelma. Se voidaan asentaa joko koulun tai… Jatka lukemista

Opiskelijoiden ohjauksen uudet tuulet Tanskassa

Opetus

Keudan erityisopetuksesta vastaavina opettajina saimme tilaisuuden lähteä Tanskaan, Randersiin, tutustumaan tanskalaiseen ammattiopistoon ja heidän opiskelijoiden ohjauksen ja tuen järjestelmiin. Tanskassa koulutusreformi antoi Randersille, keski-Jyllantilaiselle kunnalle, tilaisuuden mullistaa entisen ohjausjärjestelmänsä. Ohjausjärjestelmän muutos astui heillä voimaan 1.6.2015. Järjestelmän tausta-ajatuksena oli keskittää ohjauspalvelut keskeiselle paikalle, yhteen yksikköön, niin että se kuitenkin palvelee kaikkia koulutusyhtymän 3 500 opiskelijaa ja 500 henkilöstön… Jatka lukemista