Onnistumisten vuosi 2016

Oppisopimus, Yleinen

Onnistumisten vuosi 2016

Hankkeiden vuosikellon viisari alkaa hiljalleen osoittaa raportointiajankohtien täyttymistä. Raportteja laatiessani olen iloinnut nuorisotakuuhankkeiden ja etenkin Hakevan ja tukevan työn tuottamista työmalleista. Onnistuneiden kohtaamisten ansiosta oppisopimusopinto-ohjaajan (opso-opon) työ on osaltaan ollut siivittämässä perustutkintojen määrän kasvua sekä läpäisyn tehostumista.
Vuoden 2016 Hakevan ja tukevan työn jatkohankkeeseen mahtuu lukuisia onnistumisen hetkiä, mutta todellisia huippuelämyksiä on koettu elokuun lopusta lähtien. Opso-opolle rupesi tulemaan ilmoittautumisia oppisopimukseen kutakuinkin yksi viikkoa kohden. Suurin osa ilmoittautuneista on ollut 20-29- vuotiaita vailla II asteen tutkintoa olevia nuoria, mutta myös ammatinvaihtajia mahtuu joukkoon. Tätä flowta on nyt jatkunut näihin päiviin saakka. Muutama oppisopimuskohtaaminen odottaa vielä täyttymystään odotellessamme opiskelijoiden ja heidän työnantajiensa kanssa te- toimiston palkkatukipäätöksiä.
Onnistuneisiin kohtaamisiin lukeutuvat myös ohjaukset valmaan sekä ilmoittautumiset Keudan aikuiskoulutuksiin. Loppuvuoden onnistumisiin lukeutuvat myös lukuisat yhdeksäsluokkalaisten ja heidän vanhempiensa tiedustelut ja yhteydenottopyynnöt vielä ensi vuonna jatkuvasta Korotettu koulutuskorvaus työnantajille-hankkeesta. Tieto yrityksille maksettavasta 1000,- euron koulutuskorvauksesta kiinnostaa myös Keudan alueen yläkoulujen oppilaanohjaajia, joiden asiantuntemus ja ohjausosaaminen oppisopimuskoulutukseen soveltuvien nuorten tunnistamisessa on ollut koko hankkeen keston ajan avainasemassa.
Oppisopimusopiskelun etenemiseen on tuonut ryhdikkyyttä erityisesti Hakevan ja tukevan hankkeen aikana kehitetty oppisopimuksen opiskelijavalmennusryhmä (OVR), jonka työskentelyn keskeisimmät tavoitteet ovat läpäisyn tehostaminen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen. OVR-toiminnan tuloksena ovat syntyneet opiskelijaohjauksen ja tukitoimien mallit, joiden punaisena lankana on intensiivinen oppisopimuksen ennakoiva verkostotyö. Syventyneen verkostotyön ansiosta on kyetty tunnistamaan oppisopimusopiskelua suunnittelevan henkilön aiemmin hankittua osaamista sekä mahdolliset ohjauksen ja tuen tarpeet jo ennen kuin tämä on ilmoittautunut oppisopimukseen.
Näistä malleista ja tavoitteista tiedottaminen ja mallien jakaminen verkostokumppaneillemme ovat helpottaneet potentiaalisten oppisopimusopiskelijoiden tunnistamista sekä heidän mahdollisten tukitarpeidensa varhaista kartoittamista. Ennakoinnin ansiosta on parhaimmillaan päästy laatimaan jo hyvissä ajoin suunnitelmia mahdollisten ohjaus- ja tukitoimien määrittämisessä, ja ne ovat osaltaan vaikuttaneet oppisopimuksen läpäisyn tehostumiseen. Tällaisissa tunnelmissa on varsin mukavaa lähteä joulun ja uuden vuoden viettoon.

Anssi Kakko

, , , , ,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>