Maahanmuuttajat sujuvasti työelämään – Kohti tutkintoa kielitietoisella ohjauksella

Aikuisopiskelu

OIVA-opinnot auttavat maahanmuuttajataustaista hakijaa pääsemään lähihoitajakoulutukseen ja valmistumaan hyvillä valmiuksilla lähihoitajan ammattiin.

Keudassa tuetaan maahanmuuttajataustaisia lähihoitajan perustutkinnon suorittajia OIVA-opinnoilla. OIVA- opinnoilla tarkoitetaan opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja, ja niiden tavoitteena on helpottaa ammattiaineiden opiskelua ja tutkinnon suorittamista. Opinnot sisältävät esimerkiksi suomen kieltä, matematiikkaa, tietotekniikkaa ja työelämätaitoja. Opintoihin sisältyvän suomen kielen opiskelun vuoksi OIVA-lähihoitajaopintoihin pääsee tavallista lähihoitajakoulutusta alemmalla suomen kielen osaamisella.

Keudan vastaus siihen, miten maahanmuuttajataustainen lähihoitajaopiskelija pääsee joustavasti työelämään, on kielitietoinen ohjaus työelämäjaksoilla. Jotta kielitaito kehittyy, tulee kielen opiskelun oppituntien lisäksi olla läsnä jokapäiväisessä elämässä, kuten työelämäjaksoilla. Ammattiin opiskelun kannalta tärkeää on, että lähihoitajana työskentelevä ymmärtää asiat oikein ja voi kommunikoida asiakkaiden kanssa. Ammattisanastoa pyritään ottamaan aktiivisesti haltuun ennen työelämäjaksoja.  Kielitietoisen ohjauksen tavoitteena on edistää kielen oppimista, ja sen avulla kielen oppimisen prosessi koulutuksen ja työelämäjakson aikana tehostuu.

Kielitietoista ohjausvastuuta jaetaan oppilaitoksen ja työelämän kesken. Keuda tukee työelämäjaksoa ammattiohjaajan ohjauksella työelämätaitoihin sekä tapaamisilla työpaikoissa. Lisäksi opiskelija saa tukea S2-kouluttajalta suomen kielen tunneilla.  Työpaikalla ohjaaja ohjaa kielitietoisesti lähihoitajan tehtävien hahmottamisessa. Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohdalla työelämäläheisyys tarkoittaa henkilökohtaisista tarpeista nousevaa tukemista työelämän arjen tilanteissa suomen kielellä. Työelämäjakson tavoitteena onkin opiskella lähihoitajan tehtäviä työpaikalla niin, että opiskelija saa työtehtävien lisäksi kielitietoista ohjausta kielen kehittymiseksi. Näiden yhteisten tavoitteiden rinnalle pohditaan työelämäjakson ajalle myös henkilökohtaisia tavoitteita työpaikkakohtaisesti. Opiskelijan oma ajatus kehittymisestään otetaan aina huomioon.

Kielitietoista ohjausta kehitettiin yhdessä koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden tapaamisessa, jossa pohdittiin ohjaamisen keinoja sekä jaettiin kokemuksia maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaamisesta työpaikalla. Työelämän palaute ja kokemukset otettiin huomioon opintojen suunnittelussa. Toiminnan keskiössä on aina opiskelija ja henkilökohtainen oppimisen polku. Tuemme yhdessä opiskelijaa, jonka tavoitteena on lähihoitajan ammatti ja joustava työelämään siirtyminen valmistumisen jälkeen.

OIVA-opintokokonaisuus on kehitetty Kohti tutkintoa -hankkeen avulla, johon on saatu OPH:n valtionavustusta.

oph

Kirjoittajat: Hanna Kallasmaa, Maria Mäkelä ja Suvi Päivärinta

 

Suvi Päivärinta

, , ,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>