Lääkehoito varhaiskasvatuksessa – toteutus ja vastuut

Aikuisopiskelu, Yleinen

Varhaiskasvatuksessa on koko ajan lapsia, jotka tarvitsevat lyhyenpää tai pitempiaikaista lääkehoitoa.
Onko lääkehoidon osaaminen yksikössä hyvällä tasolla vai pitäisikö sitä päivittää? Onko lääkehoito suunnitelmallista toimintaa osana varhaiskasvatusta? Kenellä on vastuu lääkehoitoa annettaessa?

Lääkehoidon kouluttajana näen tärkeänä sen, että yksikön lääkehoidon toteuttaminen on suunnitelmallista. Varhaiskasvatuksen johto on vastuussa siitä, että esimerkiksi diabetesta, epilepsiaa tai astmaa sairastavan lapsen lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan asianmukaisesti. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tulee kirjata vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen hoidosta vastaavan lääkärin (tai lääkärin valtuuttaman muun terveydenhuollon ammattihenkilön) kanssa lääkehoidon toteutukseen liittyvät asiat. Kuka vastaa lääkehoidon toteutuksesta? Kuka huolehtii verensokerin mittaamisesta, insuliinin annostelusta ja pistämisestä päivän aikana? Kuinka henkilökunta osaa tarkkailla lapsen oireita, jos verensokeri alkaa päivän aikana laskemaan?

Lapsilla on tarpeen mukaan myös kuuriluontoisia lyhytaikaista lääkitystä, jonka annostelusta pitäisi huolehtia muutaman päivän ajan. Yksikön lääkehoitosuunnitelmassa tulee linjata pitkäaikaisen lääkehoidon lisäksi myös tällaisten lyhytaikaisten lääkitysten toteuttaminen ja vastuut.

SONY DSC

 

Yksikön johdon vastuulla on, että henkilökunta on koulutettu edellä mainittujen tilanteiden varalle. Lääkehoitoa toteuttavalta on saatava suostumus lääkehoidon toteuttamiseen, hänet tulee perehdyttää asiaan, tarvittaessa ohjata lisäkoulutukseen sekä myöntää lupa lääkehoidon toteuttamiselle.

Mitä lupaan vaaditaan? Miten osaaminen osoitetaan? Miten usein lääkehoidon osaamista pitäisi testata? Terveydenhuoltopuolella lääkehoidon osaamista testataan 3 – 5 vuoden välein. Pistämisestä on annettava näytöt ja lääkehoitoon osallistuvat joutuvat uusimaan lupansa säännöllisin väliajoin.

Olemme Keudassa toteuttamassa täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen lääkehoitoon. Koulutus antaa osallistujalle lisää osaamista lääkehoitoon ja päivittää lääkehoidon osaamisen ajantasaiseksi!

Ilmoittaudu mukaan lääkehoito-koulutukseen!

Mari Seppänen
Ttm, lääkehoidon ja hoitotyön kouluttaja
Keudan hyvinvointipalvelut

 

Lähde: Turvallinen lääkehoito-opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2016

 

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>