Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus

Kulisseissa

Uudellemaalle lisäpaikkoja ammatilliseen koulutukseen

Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkoja on lisätty Uudellamaalla merkittävästi. Keudan oppilaitoksissa ammatillisten perustutkintojen opiskelijamäärä lisääntyy vuosina 2012 -2016 noin 750:llä eli 18 %. Myös ammatillisessa lisäkoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa on hyvin koulutuspaikkoja käytettävissä. Keuda pystyy tarjoamaan varsin kattavan valikoiman erilaista ammatillista koulutusta ja kaikille halukkaille opiskelijoille on mahdollista löytää opiskelijapaikka. Suosituimmat alat ovat kuitenkin niin haluttuja, että kaikki niille hakeneet eivät pääse aloittamaan opintojaan suosikkialallaan. Silloin kannattaa tarkastella myös muita opiskeluvaihtoehtoja.

 

Vähemmän rahaa käytössä

Valtion säästöt osuvat myös Keudaan siten, että vuosina 2014 – 2015 valtion ja kuntien ammattiopiskelijaa kohti maksamaa rahoitusta leikataan 4,3 prosenttia. Maan hallituksen taholta on viestitty, että säästöt jatkuvat myös sen jälkeen. Aikaisemmin yksikköhintaamme tehtyjä vuosittaisia inflaatiotarkistuksia ei vuosina 2013 – 2015 tehdä. Kun hintojen ja kulujen nousu on tulojen leikkaamisen lisäksi vuosittain noin 1,5 %, joudumme säästämään kaikissa kuluissa ja investoinneissa.

Eräs näkyvä Keudassa tehty säästö on ollut viikoittaisten lähiopetustuntien vähentäminen 32 tunnista 30 tuntiin nuorten koulutuksessa kaikilla koulutusaloillamme syksystä 2013 alkaen. Noin kolmanneksella koulutusalojamme lähiopetustuntien määrä on ollut jo pitkään 30 tai vähemmän. Nyt käyttöön ottamamme lähiopetustuntien määrä on kuitenkin korkeampi kuin muilla koulutuksen järjestäjillä. Tiedossamme ei ole, että jossakin lähiopetuksen tuntimäärä olisi korkeampi. Työssäoppiminen ja verkossa opiskelu ovat kehittyneet. Tapahtunut vähennys lähiopetustunneista tuskin heikentää oppimistuloksia. Merkittäviä kustannussäästöjä on saatu aikaan myös yhtymäpalvelujen tehostamisella.

Näyttötutkintoperusteisessa aikuiskoulutuksessa on myös monin tavoin haettu opiskelijan edun mukaisia kustannustehokkaita ratkaisuja mm. henkilökohtaistamissuunnitelmien ja niihin liittyvän aikaisemmin hankitun osaamisen ja sen tunnustaminen avulla.

 

Rahoitusmalli muuttuu

Valtiovarainministeriö on valmistellut valtionosuusuudistusta, joka tulee voimaan 1.1.2015. Ammatillisen koulutuksen osalta on tulossa suuria muutoksia. Nykyinen opiskelijamääriin perustuva perusrahoitusosuus tulee putoamaan selvästi alle puoleen koko rahoituksesta. Tutkinnon ja tutkinnon osien suorittaminen nousee merkittävimmäksi rahoitusperusteeksi. Myös työllistyminen, jatko-opetus ja ehkä opiskelija- ja työnantajapalaute näyttelevät rahoituksessa jotain osaa. Tässä on selvä viesti meille kaikille: ammattiin valmistuminen on tärkeintä ja siitä maksetaan.

 

Sähköiset palvelut huipputasolle

Maan nykyisen hallituksen merkittävä kärkihanke on sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma), joka tuottaa kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palvelukokonaisuuksia, jotka vahvistavat julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua.

SADe-hankkeessa toteutettava Oppijan verkkopalvelukokonaisuus tulee täysimääräisenä käyttöön vuonna 2015. Vuonna 2014 yhteishaku toteutetaan uuden järjestelmän kautta. Oppijan verkkopalveluun siirtyy niin oppijoiden kuin koulutuksen järjestäjien sähköinen asiointi.

Palvelukokonaisuudesta löytyy kattavasti koulutuksen ja opetuksen järjestäjän palveluita. Palvelujen käyttäjiä ovat esimerkiksi koulutukseen hakeutujat, opiskelijat, perheet, oppilaitokset tai koulutuspalvelun tuottajat, yritykset sekä julkishallinnon toimijat.

Koulutuksen järjestäjien tulee vuoteen 2015 mennessä kytkeä palvelunsa, tietonsa ja prosessinsa osaksi Oppijan palvelukokonaisuuden kansallisesti keskitettyjä palveluita.

 

Valmistava koulutus muuttuu

Vuonna 2015 ammatillisen puolen valmistavien ja valmentavien koulutusten rakenne tulee muuttumaan. Tarkoituksena on, että jatkossa on yksi valmistava koulutus, jonka sisällä hakijalle räätälöidään hänelle sopiva koulutus, joka koostuu useista erityyppisistä moduuleista (esim. kielitaidon vahvistaminen, arjen hallinta jne.). Tämä ns. VALMA-koulutus koostuu seuraavista koulutuksista: ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä kotitalousopetus.

Uudistus vaikuttaa myös nivelvaiheen hakuun siten, että vuodesta 2015 nivelvaiheen haussa voi hakea seuraaviin koulutuksiin: kymppiluokat, VALMA-koulutus sekä maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus.


Kuntarakenneuudistus ja nuorisotakuu

Alueellamme selvitetään kahdeksan kunnan kesken mahdollisuuksia Keski-Uudenmaan kaupungin perustamiseksi. Riippumatta siitä mikä hankkeen lopputulos on, täytyy toisen asteen koulutuksen kokonaisuutena taata kaikille nuorille opiskelupaikka ja riittävä tuki opinnoista selviämiseksi.

Keski-Uudellamaalla on erinomaiset mahdollisuudet hoitaa koulutustakuu hyvin ja Keuda on siinä jatkossakin yksi keskeinen toimija.

HH

Hannu Heikkilä
Kuntayhtymän johtaja

Hannu Heikkilä

,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>