Kuntarakenneuudistus ja Keuda

Kulisseissa

Paras ratkaisu ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi Keski-Uudellamaalla on jatkossakin kuntien yhteistyö, jota voidaan tehdä kuntayhtymän tai osakeyhtiön muodossa. Kunnanjohtajien esittämä Keski-Uudenmaan kuntakaan ei ole huono ratkaisu. Metropolialueen esiselvitykseen liittyvä ammatillisen koulutuksen yhdistäminen metropolihallintoon tuottaisi valtavan koulutuksen järjestäjän, jolla olisi hallussaan kolmannes koko maan ammatillisesta koulutuksesta.

Keski-Uudenmaan kunnanjohtajien tekemä esitys suuren Keski-Uudenmaan kunnan selvityksestä on pitkään aikaan ensimmäinen järjellinen käänne metropolialueen kuntarakennehankkeessa. Kunnathan ovat samat kuin Keudan omistajakunnat lisättynä Hyvinkäällä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen muodostavat samat kunnat lisättynä Keravalla ja Sipoolla. Kaikilla on pitkä kokemus Kuuma-yhteistyöstä. Takana on siis mittava kuntien yhteistyön kokemus.

Kuntien yhteistyö on ammatillisen koulutuksen järjestämisessä sujunut hyvin. Tuskin se kuntia yhdistämällä huononee tai paranee. Maan hallitus on kuitenkin jostain syystä tehnyt kunnallisesta yhteistyöstä ja kuntayhtymistä syyllisen Suomen ongelmiin ja tuonut kaikin tavoin esille sen, että ne ovat kelvottomia hoitamaan tehtäviään. Uskomattominta on se, että kuntarakenneuudistuksessa kuntayhtymien korvaajaksi on esitetty vastuukuntamallia. Se yksioikoisesti kelpuuttaa vain suurten kaupunkien asukkaat ja päättäjät yhteiskuntakelpoisiksi päättämään omista asioistaan ja syrjäyttää muut kokonaan. Vastuukuntamalli on rahoitusvastuun, demokratian ja päätäntävallan näkökulmasta maallemme erityisen vahingollinen.

Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien osuutta meneillään olevassa kuntarakenneuudistuksessa ei ole juurikaan ajateltu. Keudan yhtymähallitus on antanut useita lausuntoja meneillään olevasta kuntarakenneuudistuksesta. Lausunnoissa olemme tuoneet esille sen miten menestyksellisesti kuntayhtymä on järjestänyt ammatillista koulutusta jo 50 vuoden ajan. Tänä aikana ammatillisen koulutuksen kasvu ja muutokset ovat olleet valtavia ja Keuda on moneen kertaan uudistunut ja muuttanut muotoaan. Oleellisena olemme nähneet erityisesti sen, että Keudan kokonaisuus säilyisi myös jatkossa.

Metropolihallinnossa elinkeinoelämäyhteydet sekä työvoima- ja maahanmuuttoasioiden yhteistyö olisivat positiivisia puolia. Valtava byrokraattinen Helsingin ehdoilla tapahtuva organisoituminen herättää kuitenkin suuria epäilyksiä. Metropolialueen esiselvityksessä esitetty neljän kunnan malli jakaisi Keudan kolmen eri kunnan alueelle. Ajatuksenakin toiminnan pilkkominen on palaamista kivikauteen.

Hannu Heikkilä
Kuntayhtymän johtaja

Hannu Heikkilä

, ,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>