Keudan opso-opo esittäytyy

Oppisopimus

Keudan oppisopimuskeskuksessa käynnistettiin v. 2013 Oppisopimus nuorten koulutusmuotona- nuorisotakuuhanke. Hankkeen tavoitteina ovat tiedoston kokoaminen potentiaalisista nuorten työllistäjistä, tiedottaminen työnantajille nuorisotakuun mahdollisuuksista sekä potentiaalisten opiskelijoiden löytäminen ja työelämäyhteyksien vahvistaminen. Samanaikaisesti on kehitetty hakevan ja tukevan oppisopimuksen työmallia, jonka kohderyhmänä on nuorten aikuisten oppimisohjelman (NAO) piiriin kuuluvat nuoret. Tämän kehitystyön tuloksena oppisopimuskeskukseen lokakuussa 2013 oppisopimusopinto-ohjaaja (opso-opo). Hänen tehtävänään on jalkautua oppisopimusopiskelijoiden arkeen, johon sisältyy teoriaopintojen lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa käytännön taitojen opiskelua.

Opso-opon asiakkaita ovat pääasiassa 15-29 -vuotiaat nuoret, joiden ammatilliset opinnot ovat keskeytyneet tai jotka haluavat opiskella mieluummin työskentelemällä, ammatin vaihtajat sekä erilaiset oppijat, maahanmuuttajat ja muut erityistä tukea opintoihinsa tarvitsevat oppisopimusopiskelijat (HOJKS ym.). Hänen tehtäviinsä kuuluvat oppisopimusopiskelijoiden neuvontapalvelut. Niitä ovat mm. tiedon jakaminen sekä opastaminen oppisopimuksiin liittyvissä kysymyksissä ja tukeminen erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opso–opon kohderyhmään kuuluvat lisäksi ns. 2+1 -opiskelijat eli sellaiset henkilöt, jotka yhden tai kahden vuoden oppilaitosopintojen jälkeen haluavat lähteä kokeilemaan siipiään työpainotteisten opintojen parissa.

Käytännön työssään opso-opo toimii linkkinä opiskelijan, tämän oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Hänen tukensa on räätälöitävissä vastaamaan opiskelijan ja yrityksen tarpeita. Räätälöinti on samalla tapa motivoida ja kannustaa opiskelijaa suorittamaan opintonsa loppuun. Yritykselle opso-opo on lisäresurssi; tarvittaessa työpaikkakouluttajalla on mahdollisuus saada opolta tukea vaativaan tehtäväänsä.

Opso -opolla on tukenaan laaja monialainen verkosto, johon kuuluvat Keudan oppilaitosten sekä omistajakuntien virkamiesten lisäksi Metropolialueen oppisopimustoimijat ja tuetun oppisopimuksen verkosto.

Minulla on ollut kunnia aloittaa työt keudan oppisopimuskeskuksen opso-opona 1.10.2013.

Anssi Kakko

, , , ,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>