EfVET – Keskustelua eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen foorumilla

Kulisseissa

EfVEt on eurooppalaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteisö. Se järjestää jäsenilleen vuosittain konferenssin, jossa käsitellään koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen toteuttamista ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Tänä vuonna EfVET-konferenssi pidettiin Kyproksen Pafoksella 21-24.10. Konferenssin ohjelma koostui pääpuhujien esityksistä, paneelikeskusteluista, työpajoista ja pyöreän pöydän –keskusteluista sekä yhteisistä vapaamuotoisista tapaamisista. Virallisen ohjelman ohella konferenssi on tärkeä foorumi verkostoitumiseen ja yhteistyön luomiseen.

efvet1


Ammatillisen koulutuksen yhteiset haasteet

Vaikka koulutusjärjestelmät ja sen toteuttamisen muodot Euroopassa poikkeavat toisistaan, ovat sen haasteet hyvin samankaltaisia maasta riippumatta. Taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet, mukaan lukien teknologinen kehitys, muuttavat ja pakottavat pohtimaan ja kehittämään koulutuksen rakenteita ja käytännön toteuttamista. Kaikissa Euroopan maissa pohditaan miten rahat jatkossa riittävät koulutuksen toteuttamiseen ja miten lisätä koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Miten vastata pakolaisten koulutustarpeisiin, työttömyyden haasteisiin, väestön ikääntymiseen ja globaaliin kilpailuun? Yhteistä on myös pohdinta siitä mitä digitalisaatio tarkoittaa ja millä tavalla se tulisi huomioida koulutuksessa. Entä miten kehittää pedagogiikkaa niin, että yksilölliset koulutuspolut parhaiten mahdollistuvat?

Aikaisemmassa elämässäni tutkin koulukasvatuksen ja teknologisen yhteiskunnan suhteita ja erityisesti sitä, miten erilaiset yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat koulukasvatukseen ja yleisemmin koulutukseen. Tarkastelin tätä rakentumista toisen maailmansodan jälkeisessä murrostilanteessa. Samankaltainen murros on käynnissä myös tällä hetkellä – yhteiskunnalliset elementit muuttuvat ja vaikuttavat koulutukseen. Toisin sanottuna, kun maailma sen eri elementteineen muuttuu, koulutus muuttuu sen mukana, mutta samalla koulutus omalta osaltaan muokkaa maailmaa, jossa elämme. Muutos ei kuitenkaan tapahdu ilman keskustelua, päätöksiä ja käytännön toimia.

Euroopan komission ammatilliseen koulutukseen ja työllisyyspolitiikkaan keskittyvän yksikön päällikkö Joao Santos totesi puheenvuorossaan, että ammatillista koulutusta edustavien yhdistysten, kuten EfVETin ja koulutusorganisaatioiden on tuotava äänensä kuuluville Brysselin suuntaan, ja vaikutettava koulutuspolitiikkaan ja sen toteuttamiseen. Aktiivista otetta toivoi myös Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (CEDEFOB) johtaja James Calleja, joka korosti ammatillisen koulutuksen rakenteiden ja menetelmien uudistamisen tärkeyttä ja välttämättömyyttä. Hän toivoi koulutuksen edustajien olevan aktiivisia toimijoita yhtälailla politiikan määrittelemisessä kuin käytännön koulutuksen uudistamisessa.

Hyvä esimerkki koulutuksen käytännön menetelmien uudistamisesta on tanskalaisen sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaation SOSU Nordin digitalisaatiostrategia ja sen toteuttaminen. Oppilaitoksen johtaja Gitte Hundstrup Nielsen kertoi, että tammikuusta 2016 alkaen kaikki opetus SOSU Nordissa tapahtuu e-materiaalien avulla. Sekä opettajilla että opiskelijoilla on käytössään tabletit, sillä paperisten oppikirjojen tai kopioitujen opetusmateriaalien käyttö ei ole enää sallittua vuoden alusta alkaen. Oppilaitoksessa myös katsotaan, että teknologia-avusteisten hoitotyön välineiden käyttö on keskeinen osa tulevaisuuden hoitoalan ammattilaisten osaamista, minkä vuoksi oppilaitoksessa on satsattu näiden välineiden hankintaan. Teknologia-avusteisia välineitä myös kehitetään opiskelijoiden ja yritysten yhteistyönä.


Kehittämiskokemuksia ja –ideoita pyöreän pöydän äärellä ja tapaamisissa

EfVETin Round table –keskusteluissa osallistujat esittelevät ajankohtaisia kehittämishankkeitaan ja hankeideoitaan, tuovat niitä muiden osallistujien tietoon ja yhteiseen keskusteluun. Nämä keskustelut ovat erinomaisia tilaisuuksia omien ajatusten ja ideoiden testaamiseen sekä hankekokemusten levittämiseen.

Tänä vuonna pyöreän pöydän keskusteluissa esiteltiin kaksi Keudan hallinnoimaa hanketta, Shape ja Kolvi Oy.

Shape on aikuiskoulutuksessa käynnissä oleva Erasmus+ -hanke asiantuntemuksen ja ammattitaidon jakamiseen kansainvälisessä ympäristössä. Shapen henkilöstön kehittämiseen liittyvät tavoitteet sekä aktivoiva työskentelymalli herättivät paljon kiinnostusta, ja hankkeen jatkolle onkin hyvät lähtökohdat. Myös kansallisen läpäisynkehittämisohjelman ja siihen liittyvän Kolvi-hankkeen esittely tavoitti kuulijansa. Läpäisyn edistämisen ja keskeyttämisen vähentäminen ovat yhteisiä tavoitteita koko Euroopassa. Ei siis ihme, että tästä teemasta toivottiin kansainvälistä yhteistyöhanketta.

efvet3

Keudalaiset osallistuivat konferenssiin myös muissa rooleissa. Konferenssin aikana järjestetään usein hanketapaamisia ja mm. koulutuksenjärjestäjä Axxelin koordinoiman SOS Mobilities -hankkeen ulkoiseen arviointiin kuuluvat haastattelut tehtiin konferenssin aikana. Tämä tehtävä oli annettu Keudan hoidettavaksi. Myös opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen liittyvän yhteistyön ja toteuttamisen jatkosuunnitelmista keskustelu ja sopiminen kuuluvat päivien ohjelmaan. Hyvät yhteistyökumppanit takaavat Keudan liikkuvuusohjelmaan onnistumisen myös jatkossa.


Uudistuuko EfVET?

EfVET-konferenssin puheenvuoroissa ja vapaamuotoisissa keskusteluissa tuli esiin tarve yhdistyksen painoarvon lisäämiseen ja uudistumiseen. Minusta uudistumisen voisi aloittaa konferenssiohjelman päivittämisestä. Ohjelmassa olevia puheenvuoroja esittivät Mr. Santos, Mr. Calleja, Mr. Martin, Mr. Phedonos, Mr. Rooney, Mr. Vuorinen, Mr. Bulow, Mr. Hogson ja Mr. Mavromoustakos. Paneelikeskustelujen yhdeksästä panelistista kolme oli naisia. Ihanko totta – eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kentällä ei ole asiantuntevia naisia, joita voitaisiin kutsua puhujiksi tai joiden näkemyksille olisi kiinnostusta ja arvoa? Naiset kyllä pääsivät työpajojen ja pyöreän pöydän keskustelujen vetäjiksi, sentään!

efvet4
Kuvat: Katriina Lammi-Rajapuro

 

Anne Hosio-Paloposki

, ,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>