Asiakkaiden tarpeista se lähtee

Aikuisopiskelu, Ammattiin opiskelu, Kulisseissa

Viime päivinä Keudan järjestämissä erilaisissa työelämäyhteistyöhön liittyvissä tilaisuuksissa on käsitelty ajankohtaisia teemoja osaamistarpeista, työn ja työelämän murroksesta, ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesta reformista, työelämäyhteistyöstä sekä omasta roolista. Yllä  oleva kuva on Keudan kumppanuusfoorumista 27.3.2017.

Työelämän tarpeet muuttuvat ja Suomi on menossa kohti digitalisaatiota. Käsitys työn tekemisestä ja sen olemuksesta muuttuu. Työtä syntyy ja vanhoja ammatteja katoaa nopeasti.  Yhteiskunnan rakenteet ja toimintamallit eivät välttämättä vastaa muuttuvan työelämän rakenteisiin.

Muutos haastaa meitä avoimeen keskusteluun niin osaamisen kehittämisestä kuin ammatillisen kyvykkyyden ylläpitämisestä. Miten me voimme tuoda lisäarvoa työelämälle? Miten vastaamme työelämän tarpeisiin? Miten kannustamme opiskelijoita? Luovuutta ja muutoskyvykkyyttä tarvitaan. Tehtävä on muutosvauhdista johtuen kuitenkin haasteellinen. Uudistuminen vaatii meiltä kaikilta mindsetin muutosta.

Työelämän edustajat ovat nostaneet esille monia osaamisen tarpeita, joita työelämässä työntekijöiltä odotetaan, kuten esimerkiksi asennetta, luovuutta, rohkeutta, työelämätaitoja ja itseohjautuvuutta ym.  Työelämä on myös kiinnostunut mutkattomasta ja kokonaisvaltaisesta yhteistyöstä kuten palvelun saamisesta ”yhdeltä luukulta”, koulutusten modulaarisuudesta sekä laajasta osaajaverkostostamme.

Keudassa tavoittelemme ylivertaista asiakaskokemusta. Tämän päivän työssä kohtaamme työelämä- ja kumppanuusasiakkaita, jolloin on hyvä kysyä kuulumisia sekä ”myydä ja markkinoida” Keudaa. Keskeistä on, että helpotamme yritysasiakkaiden yhteydenottoa ja yhteistyötä Keudan kanssa. Otamme kevään kuluessa koko Keudassa myös CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöön helpottamaan asiakaskokemuksen synnyttämistä.  On hyvä muistaa, että asiakas ostaa siltä, jolta saa tarvitsemansa helpommin!

Anne Öhman
Keudan työelämäpalvelut

Anne Öhman

, , , , , ,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>