Ammatillisen koulutuksen Rohkelikot

Kulisseissa, Työelämäkumppanuus

Kaikki nykyaikaiset toimijat ja organisaatiot puhuvat paljon asiakaslähtöisyydestä ja loppuasiakkaalle tuotettavasta arvosta.  Tämä on tunnistettu myös uudessa ammatillisessa koulutuksessa, ovathan sen keskiössä mm. opiskelijoiden yksilölliset polut ja työelämän kanssa tehtävä yhteistyö.  

Miten asiakas sitten näkyy esimerkiksi Keudan organisaatiossa?  Olemme kyllä sijoittaneet organisaation eri palvelukokonaisuudet ”hyrrään” siten, että keskiössä ovat asiakkaamme eli opiskelija ja työelämä.  

Tällä halutaan korostaa sitä, että meidän on tärkeämpää tiedostaa asemamme suhteessa asiakkaaseen kuin siihen, mihin organisaatioluukkuun kuulumme tai kenelle raportoimme. Yleisesti ottaen organisaatiokaavio ei kiinnosta asiakasta, vaan se palvelu, jonka hän kulloinkin saa ja kuinka vaivattomaksi hän sen kokee.  

Hyvän asiakaskokemuksen synnyttäminen edellyttää riittävää ymmärrystä siitä, mitä asiakas haluaa, toivoo tai tarvitsee.  Näiden ymmärtämisessä ja selvittämisessä voidaan esimerkiksi hyödyntää palvelumuotoilua ja sen mahdollisuuksia.  Sen lisäksi, että tiedetään ja tunnistetaan asiakkaan tarpeet, on olennaista tunnistaa myös palvelun tuottavan organisaation nykytila, todellisuus ja tavoitetila.  

Uuden opettelu ja kohtaaminen vaativat rohkeutta. Startup-yrittäjä Paavo Beckman muistuttaa uusimmassa Keuda-lehdessä, että tulevaisuus on avoin kaikille, jotka uskaltavat oppia ja haastaa itsensä sekä organisaationsa rohkeasti uuden äärelle. Meille ammatillisessa koulutuksessa tuo uuden äärelle haastaminen on tullut vähän kuin annettuna. Olemmehan vasta opetelleet uutta ammatillista koulutusta ja sen mukaista toimintaa vajaan vuoden. Ydinkysymys on ja tulee olemaan, miten pystymme toteuttamaan palvelumme niin, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja tuovat heille lisäarvoa.  

Beckman myös ennustaa tulevaisuuden sisältävän vain kahdenlaisia yrityksiä: rohkeita ja kuolleita. Uskon vakaasti, että Keuda on ja tulee olemaan noita ensiksi mainittuja. 

Hannu Laurila
Kuntayhtymän johtaja

Hannu Laurila

,

Kommentoi

  • (will not be published)

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>